Systém Maatrix můžete používat ze dvou různých pohledů: jako zákazník, který potřebuje spouštět a obsluhovat příslušnou komunikační službu, a nebo jako uživatel, který má být touto službou pomocí mobilních telefonů oslovován.

Co potřebuje uživatel?

Abyste mohli být oslovováni, tj. abyste od systému Maatrix mohli dostávat zprávy, je potřeba provést tři kroky:

1) Nainstalovat si do mobilního telefonu free mobilní aplikaci Maatrix (podrobnosti zde)

2) Zaregistrovat se na portálu Maatrix (zde je přihlašovací stránka - použijte I want to register) a zadat nezbytné údaje. Při registraci automaticky obdržíte aktivační mail, pomocí kterého je potřeba provést po registraci i aktivaci uživatele. Po dalším přihlášení do portálu in-maatrix (po aktivaci uživatele) Vás systém provede přiřazením mobilního zařízení k Vašemu účtu.

3) Získat k příslušné službě od administrátora služby "vstupenku - ticket". Kód vstupenky pak vložíte buď  portále in-maatrix (v nabídce Uživatelský profil - Vstupenky) a nebo ve funkci "registrace ke službě" přímo v mobilní aplikaci. Tím se připojíte ke konkrétní službě.

Ke svému účtu si můžete přiřadit více mobilních telefonů, ale i zařízení pro zasílání alternativních SMS zpráv a mailových zpráv (alternativní zprávy jsou zasílány pouze pokud to pro konkrétní službu umožnil administrátor služby). Všechna komunikace je pak v rámci těchto telefonů a alternativních zařízení prováděna synchronně.

 

 

Co potřebuje zákazník?

Abyste se mohli stát zákazníkem, resp. administrátorem zákazníka, je potřeba provést tyto kroky:

1) Stát se uživatelem podle předchozí kapitoly (body 1 a 2).

2) Zaregistrovat nového zákazníka na portálu in-maatrix (po přihlášení provedete zde

3) Z připravených šablon si vybrat komunikační postup, který potřebujete.

4) Z vybrané šablony si zvolit licenční plán, a to buď bezplatné použití a nebo některý z placených plánů. Následně je automaticky vytvořena vaše první komunikační služba

5) V nabídce Nastavení (po přihlášení naleznete zde) si můžete nastavení služby upravit podle svých potřeb

6) V nastavení služby vytvořit novou vstupenku/y pro uživatele, kteří mají být touto službou oslovováni. Tyto vstupenky (12 ti místný kód) předáte uživatelům, kteří se pomocí této vstupenky mohou k Vaší službě zaregistrovat (viz. bod 3. Co potřebuje uživatel). 

7) Nastavit případné další uživatele (kteří se již pomocí vstupenky zaregistrovali k Vaší službě) jako administrátory nebo volající osoby

8) V případě připojení služby na některý z interface provést odpovídající nastavení interface i na straně aplikace, která se k systému Maatrix připojuje

9) Pro případy ručního spouštění komunikační služby je po provedení předchozích bodů k dispozici panel systému. Přihlášení na panel je stejné jako na portál (přepínání mezi panelem a portálem je v pravé horní části obrazovky v rozbalovacím menu uživatele). Pro všechny osoby s oprávněním spouštět službu (tj. mají systémovou roli "volající") je po přihlášení do systému provedeno automatické přesměrování na panel.

10) V případě vybrání placené licence uhradit do termínu splatnosti předepsanou částku (po vybrání placené licence obdržíte automaticky mailem pokyny k platbě). Pokud nebude částka v předepsané době uhrazena, je služba automaticky převedena do "free" licence. Placená licence je tak zrušena bez nutnosti uhradit částku za období používání této licence. Máte možnost následně kdykoli opět přejít k placené licenci - ta však již bude aktivována až po uhrazení ceny této nové licence.

V případě nejasností je k dispozici nápověda na úvodních stránkách portálu i panelu a nebo nás neváhejte kontaktovat.