Návody pro Maatrix

Jak na systém Maatrix

V této části našich web stránek Vám pomůžeme nastavit, spustit a provozovat systém Maatrix. Naleznete zde jednak nápovědu k systému, a to jak rychlý přehled, postup nastavení systému, postup provozování systému a návod k mobilní aplikaci Maatrix.

Je zde také důležitá oblast týkající se API. Pro tuto oblast je zde část, která popisuje, kdo a jak může API systému Maatrix využít - tu naleznete zde. Pro vývojáře je pak k dispozici detailní popis API, který naleznete zde, nejzajímavější části z této kapitoly budou asi příklady JSON zpráv, které naleznete zde, seznam chyb je uveden zde a popis formátů, protokolů a komunikačních bodů je uveden zde.

Popis rychlého a jednoduchého otestování API naleznete zde.

Naleznete zde také základní pokyny pro použití systému Maatrix ve spojení s partnerskými externími systémy - více informací naleznete zde.