Popis systému Maatrix

Maatrix je systém určený pro svolávání osob, informování, schvalování, vybírání termínů, zadávání úkolů a podobně a to v situacích, kdy je potřeba tyto činnosti provést rychle, tak říkajíc "za běhu", často s mnoha uživateli současně.

Na rozdíl od prostého rozesílání zpráv konkrétním uživatelům (jako např. maily, SMS, Instant Messaging) má systém Maatrix tyto klíčové vlastnosti:

  • neřešíte, komu co poslat, ale jak a co vyřešit
  • zprávy jsou rozesílány podle mnoha předpřipravených komunikačních postupů popsaných standardem BPMN (Business Process Model and Notation)content6
  • komunikační postup může řešit eskalaci a zástupnost v případě nedostupnosti uživatelů, může reagovat na odpovědi uživatelů, zajistit tzv. chytré postupy apod.
  • jednotlivé kroky komunikačního postupu nejsou směřovány na konkrétní uživatele, ale na uživatelské role, pomocí kterých můžete např. oslovovat uživatele zastávající v daném okamžiku příslušnou pozici/roli (např. sloužící lékaře, pracovníky na pohotovosti apod).
  • každý komunikační krok může být směřován až na tisíce uživatelů současně, díky použité technologii jsou i tisícům uživatelů předány informace v řádech jednotek vteřin.
  • průběh komunikační události a reakce uživatelů můžete sledovat on-line na webovém panelu našeho systému
  • komunikační událost je vyvolatelná buď z webového prostředí systému anebo pomocí rozhraní přímo ze svých aplikací
  • všechna komunikace s klienty je zabezpečená, probíhá na ověřených serverech pomocí protokolu https, pro jednotlivé komunikační kroky může být požadována uživatelská autorizace za pomoci osobních identifikačních kódů
  • systém je provozován jako služba paralelně v několika renomovaných geograficky oddělených datových centrech tak, aby byla zaručena bezpečnost a škálovatelnost celého systému
  • systém je připraven pro globální použití vč. např. řešení časových pásem apod.

content8

Systém má dvě části - Serverovou, která slouží pro správu systému a především pro vyvolání a řízení všech komunikačních postupů a která je provozována jako služba. A část klientskou, která slouží jako komunikační nástroj osobám, které mají být svolány, informovány, od kterých se očekává schvalování či výběr apod. a která je realizována aplikací pro mobilní telefony.

Klientská část - mobilní aplikacecontent4

Mobilní aplikace pro různé platformy je k dispozici zdarma zde. Návod na použití mobilní aplikace naleznete zde

Komunikace s uživatelem probíhá na datové úrovni nezávisle na operátorech. Mobilní aplikace může zprávy pro uživatele přijímat např. i např. v rámci wifi sítě.

Každá komunikace s uživatelem je představována komunikačním "párem", který se skládá ze vzkazu/ informace uživateli a a předdefinované odpovědi tak, aby mohl uživatel rychle a jednoznačně odpovědět i v případě krizových či jinak omezujících situacích.

Jelikož je systém určen pro okamžité reakce, příchozí zpráva uživateli se chová jako příchozí telefonní hovor, tj. uživatel není upozorněn jedním krátkým zvukem, ale mobilní zařízení "vyzvání" obdobně jako při příchozím hovoru dokud uživatel nereaguje.

Veškerá komunikace probíhá zabezpečeně pomocí kanálu https, u reakce uživatele může být požadována autorizace v podobě zadání identifikačního kódu uživatele.

Protože jednou ze základních vlastností systému je eskalace komunikačních scénářů a reakce na nedostupnost uživatelů, má každá komunikace s uživatelem definován maximální povolený čas (time-out), kdy se očekává odpověď uživatele. Po této době systém považuje uživatele za nedostupného a zachová se podle toho.

Veškerá komunikace s uživatelem v rámci jedné události je spojována do tzv. dialogů a uživatel má tak velmi jednoduchý přehled o tom, co se kdy dělo a jak reagoval.

Jeden uživatel může využívat mobilní aplikaci na více telefonech - komunikace s tímto uživatelem je pak automaticky synchronizována na všechny tyto telefony.

O proti posílání SMS či používání služeb Instant Messagingu má mobilní klient maatrix pro urgentní komunikaci celou řadu výhod:

tab SMS m3 CZ

 

Serverová část

Serverová část slouží k registraci a správě uživatelů, k výběru, nastavení a zprovoznění služby, ke spouštění komunikačních událostí, ke sledování jejich průběhu a vyhodnocování.

content5aZákazníci využívají tzv. služby systému Maatrix. Touto službou je myšlen předpřipravený komunikační postup, kterým se zajišťuje informování, svolávání, schvalování, úkolování apod. Zákazníci, kteří tuto službu potřebují, si z předpřipravených šablon vyberou odpovídající postup a přizpůsobí jej svým konkrétním potřebám svého provozu.

Služba je pak spouštěna buď z webového rozhraní anebo z aplikací, které mají zabudované rozhraní pro spouštění služby. Spuštění služby vyvolá tzv. komunikační událost, tj. podle připraveného postupu se postupně oslovují uživatelé aktuálně přiřazení k příslušným rolím.

Osoba, která událost vyvolala, má okamžitý aktuální přehled o tom, který z uživatelů byl osloven, jak reagoval a jak probíhá komunikační událost dále. Výsledkem komunikační události může být buď pouze jednoznačná hodnota (např. schváleno/neschváleno), ale také mnoho dalších údajů, a to v závislosti na použitém komunikačním postupu. Tyto hodnoty mohou být dostupné jak vizuálně na webovém rozhraní systému Maatrix, nebo mohou být předány pomoci rozhraní zpět aplikaci, která komunikační událost vyvolala, a ta jej pak může využít pro další kroky.

Zpět na úvod