Jak použít API

Nastavení rozhraní - administrátor externí aplikace

Tato část je určena pro administrátory externí aplikace. Musí být tedy splněny následující předpoklady:

1) Externí aplikace, které jste správcem, musí propojení na Maatrix podporovat (tj. musí mít v sobě zabudován interface na systém Maatrix). Tuto informaci zjistíte od dodavatele této aplikace

2) V systému Maatrix je založen zákazník a u něj komunikační služba, která je nastavena tak, aby mohla být touto externí aplikací spouštěna. Toto nastavení zajišťuje administrátor komunikační služby Maatrix

 

Od Vás jako administrátora externí aplikace je potřeba provést nastavení rozhraní v této aplikaci tak, aby odpovídalo konkrétním službám, které mají být z této externí aplikace spouštěny a nebo ze kterých má získávat externí aplikace potřebné informace.

interface set sl

Toto nastavení spočívá v zadání následujících údajů do nastavení externí aplikace:

Identifikátory:

A. Identifikátor komunikační služby - serviceID (9ti místný kód v podobě srv-xxx-xxx, který jednoznačně identifikuje službu, která má být v systému Maatrix externí aplikací ovládána)

B. M2M heslo, tj. bezpečnostní kód generovaný systémem Maatrix pro přístup ke konkrétní službě.

 

Vstupní a výstupní parametry:

C. Pokud je rozhraní v aplikaci definováno jako univerzální (tj. je z něj možno spouštět více typů komunikačních služeb), je potřeba provést nastavení odpovídajících vstupních a výstupních parametrů.

 

Identifikátory a seznam vstupních a výstupních parametrů komunikační služby Maatrix pro Vás získá administrátor systému Maatrix následujícím způsobem:

I) Po přihlášení do Panelu systému Maatrix otevře nastavení požadované služby

II) Zvolí záložku Interfaces - Rozhraní (1)

III) U nastavovaného rozhraní stiskne informační ikonu (2)

  interface info

 

Popis nastavení těchto údajů na straně externí aplikace dodá dodavatel této aplikace.