Podrobný popis API

Seznam chyb hlášených rozhraním systému Maatrix

Chyba přijetí zprávy

Kód chyby Popis chyby Vznik chyby / poznámka
101 Odmítnutí z důvodu neakceptovatelného odesilatele  
102 Odmítnutí z důvodu nerozpoznání zprávy  

Chyba formátu

Kód chyby Popis chyby Vznik chyby / poznámka
201 Nenalezena data s požadovaným formátem  
202 Chyba při dekódování požadovaného formátu  

Chyba hlavičky zprávy

Kód chyby Popis chyby Vznik chyby / poznámka
300 Chyba hlavičky - obecná chyba  
301 Neplatné ID rozhraní (interface)  
302 Neplatné ID app partnera APP partner neexistuje a nebo mu byl odňat status app. partnera
303 Neodpovídá vazba ID rozhraní a ID partnera  
304 Neplatné ID služby  
305 Chybná kombinace ID rozhraní, ID služby a M2M hesla  
306 Chyba stavu rozhraní Stav registrace rozhraní (interface) neodpovídá došlé zprávě (vývojová zpráva nebyla doručena na SandBox, testovací zpráva volá službu jiného zákazníka a pod).
307 Chyba typu rozhraní Zpráva byla poslána na jiný adapter a nebo jiným formátem, než povoluje typ rozhraní
308 Zakázané rozhraní - Uvedená služba má toto rozhraní zakázané  
309 Nepovolený odesílatel zprávy - Uvedená služba má u tohoto rozhraní povoleny jiné odesilatele, než je tento Ve zprávě byl uveden Caller, který ale nemá oprávnění ke spuštění služby a nebo v systému vůbec neexistuje
310 Chybné ExecutionID – ve větách (kromě call) je chybné ID běžící služby – buď neexistuje a nebo neodpovídá službě  
311 Chybný nebo neexistující Subject dotazu v E (app_query)  

Chyba spuštění služby

Kód chyby Popis chyby Vznik chyby / poznámka
401 Služba, spotřebitel nebo zákazník není dostupný  
402 Omezení licence – předplacená licence neumožňuje další spuštění služby (limit počtu použití nebo počtu uživatelů)  
403 Neproběhl dostatečný čas od předchozího volání téže služby – šablona obsahuje ochranu uživatelů, která definuje, po kolika vteřinách je možné službu znovu spustit  
404 Nejsou zadány vstupní parametry Předán seznam chybných vstupních parametrů s kódem chyby
405 Vstupní parametry obsahují chybné údaje, kvůli kterým není možné službu spustit Zpět předán seznam chybných vstupních parametrů s chybnými údaji
505 Službu je možné spustit, některé vstupní parametry však obsahují nesprávné údaje Zpět předán seznam chybných vstupních parametrů s chybnými údaji