Jak použít API

Dokumentace rozhraní k systému Maatrix (callAPI)

K propojení externí aplikace a systému Maatrix je potřeba provést následující kroky:

interface tvorba sl

1 Vývojáři externí aplikace vytvoří pro tuto aplikaci externí část interface - pokyny naleznete zde.

2 Administrátor systému Maatrix (tj. uživatel zákazníka, který je pověřen k vytvoření a administrování komunikační služby systému Maatrix) vytvoří u konkrétního zákazníka využívající externí aplikaci a systém Maatrix komunikační službu, kterou chce externí aplikací volat, a této službě nastaví povolení pro volání touto externí aplikací - pokyny naleznete zde.

3 Administrátor externí aplikace (tj. uživatel zákazníka nebo pracovník dodavatele externí aplikace, kteří mají na starosti instalaci a správu externí aplikace u zákazníka) nastaví na instalaci této aplikace u konkrétního zákazníka potřebné parametry definující propojení s konkrétní službou u tohoto zákazníka - pokyny naleznete zde.

 

Dokumentace je k dispozici ve své úplné podobě zde.