Porovnání IT notifikací

Použít mail, SMS, vlastní aplikaci...nebo Maatrix?

Způsobů, jak zapojit uživatele, kteří jsou na cestách, mimo své PC, je celá řada. Podívejme se na některé z nich:

Komunikace e-mailem

Asi nejjednodušší a nejlevnější cesta. Strojově sestavit mail, umožnit reakce uživatele, které jsou opět strojově vyhodnotitelné, obecné rozšíření a jednoduchost, to jsou jednoznačné výhody. Na druhou stranu to není nástroj pro urgentní zprávy - málo kdo reaguje na maily okamžitě, vzhledem k záplavám mailů hrozí přehlédnutí důležité zprávy, zamítnutí spamovým filtrem a pod. Pro urgentní komunikaci je tedy tato možnost velmi omezená.

Komunikace SMS

Velmi často používaná IT notifikace. Obecné rozšíření, jednoduchost použití, dostupnost na jakémkoli telefonu jsou jasná pozitiva. Uživatelé reagují na příchozí SMS mnohem rychleji, než na maily, přesto se nejedná o dostatečně "agresivní" nástroj pro předávání skutečně důležitých urgentních informací. Zároveň není možné jednoduše ověřit uživatele, který zprávu přijal a komplikované je i použití pro mezinárodně rozšířené produkty - je potřeba řešit různé lokální operátory, různé způsoby plateb a pod. Naopak pro jednoduché upozorňování např. vyzývající zákazníky e-shopů k vyzvednutí zboží, je to nezastupitelný nástroj.

Automatizovaná hlasová komunikace

Nástroje TTS (Text to Speech) a IVR (Interactive Voice Response), popřípadě kompletní svolávací systémy a nástroje EMNS (Emergency Mass Notification Services)- Jedná se vesměs o nástroje určené pro urgentní a rychlou komunikaci s uživateli. Jsou to však také velmi masivní, technologicky nejsložitější a vývojově i provozně nejdražší řešení. Vhodná jsou určitě pro hromadná vyrozumění např. v případě blížících se přírodních pohrom, pro běžné IT notifikace to je naopak velmi nevhodný nástroj nejen kvůli své ceně, ale i kvůli málo efektivní komunikaci s uživatelem.

Responsivní web

Především pro systémy obsahující GUI v podobě web rozhraní je to nejjednodušší způsob, jak umožnit mobilním uživatelům komunikaci se systémem. Mobilní uživatel má ve většině případů k dispozici všechny funkcionality systému - ovšem s jedním velkým omezením, a to je aktivní oslovení uživatele. Pro IT notifikace je web řešení zcela nevhodné.

Nativní mobilní aplikace

Velmi široká oblast obecně nepopsatelná. Pokud mobilní aplikace obsahuje tzv. push notifikace, pokud obsahuje i další nezbytné vlastnosti, může se jednat o velmi dobrý nástroj pro urgentní IT notifikace. Omezením je jednak univerzálnost - mobilní aplikace je použitelná obvykle pro konkrétní systém pro jasně definované funkce a pokud potřebuje být uživatel upozorňován z různých dalších oblastí, musí používat celou řadu navzájem nekompatibilních nástrojů. Druhým velkým omezením jsou pořizovací náklady na vývoj a údržbu mobilní aplikace, které jsou v řádech stovek tisíc pro jednu mobilní platformu.

Maatrix messenger

Mobilní aplikace vytvořená pro urgentní IT notifikace. Obsahuje všechny potřebné funkcionality pro tzv. alert messaging. Je to nástroj určen pro komunikaci s předem definovanou skupinou uživatelů (zaměstnanci, partneři, dodavatelé...) a pro opakované komunikační postupy. Tento nástroj je naopak nevhodný pro předem nedefinované uživatele a není ani vhodný pro jednorázové neopakující se postupy.

Důležité je, že v našem systému můžete použít kombinaci způsobů, kterými s lidmi komunikujete - kromě messengeru Maatrix můžete použít SMS, email, hlasové zprávy i web zařízení. S uživateli jsme schopni komunikovat všemi možnými způsoby.

    SMS   e-mail   hlas  vlastní app Maatrix
agresivita
jak moc se může uživatel spolehnout, že nepřeslechne urgentní zprávu
û û ü
ü ü
systém vyhrazený pro urgentní komunikaci
a tedy nikdy žádný spam, žádné bezvýznamné zprávy - když zvoní, je to důležité
û û û ü ü
hodnotitelná odpověď
nejenom informovat uživatele, ale umožnit uživatelům odpovědět a na základě jejich odpovědí vyhodnotit celý postup
û ~ ~ ü ü
ověření uživatele
mít jistotu, že si zprávu přečetl a opravdu reagoval ten správný uživatel
û ~ û ü ü
automatické řízení procesu a eskalace
umí systém sám reagovat na nedostupnost uživatele, umí podle reakcí uživatelů měnit komunikační postup
û û ~ ü ü
on-line informace o stavu procesu
okamžitý přehled o tom, který uživatel zprávu dostal, který odpověděl, v jakém stavu je komunikační proces
û û ü ü ü
univerzální použití
používá-li uživatel více systémů a v nich různé způsoby použití
ü ü ü û ü
kompletní historie proběhlé komunikace
možnost kdykoli zpětně zjistit, kdy kdo dostal jakou zprávu, jestli si ji přečetl, jak reagoval
û ~ ~ ü ü
globální použití
je možné jednoduše použít notifikaci i při celosvětovém použití
û ü ~ ~ ü
náklady na pořízení
kolik stojí zavedení notifikace do externího systému, a to jak dodavatele systému, tak zákazníky
ü ü û û ü
náklady na provoz
kolik stojí provoz notifikace, opět jak pro dodavatele systému, tak i pro zákazníky, a to v závislosti na počtu uživatelů a počtu zpráv
~ ü û ü ü