Návod k mobilní aplikaci Maatrix

Aby bylo možné využívat aplikaci Maatrix, jsou nejprve nutné následující kroky:

 1. Instalace mobilní aplikace na mobilní zařízení. Více info naleznete zde
 2. Registrace do systému Maatrix, kterou provedete na stránkách www.in-maatrix.com
 3. Aktivace účtu, kterou provedete potvrzením mailu, který Vám bude automaticky odeslán při registraci do systému.
 4. Registrace ke konkrétní komunikační službě. Více info naleznete zde.

Aplikace je speciální komunikátor/ messenger pro systém zpráv Maatrix. Zprávy Maatrix jsou určeny pro akutní komunikaci s uživateli v urgentních situacích. O proti běžně používaným messengerům či mailovým klientům má systém zpráv Maatrix několik významných odlišností:

 • Komunikace neprobíhá mezi jednotlivými uživateli, ale výhradně mezi servery Maatrix, které komunikaci vyvolávají, a jednotlivými uživateli. Proto v aplikaci Maatrix nehledejte žádné adresáře nebo seznamy kontaktů
 • Komunikace vztahující se k jedné urgentní události se sdružuje do tzv. dialogů. V rámci jednoho dialogu je tedy možné sledovat veškerou komunikaci uživatele v rámci jedné urgentní události.
 • Příchozí zpráva se chová obdobně jako příchozí telefonní hovor, tj. mobilní telefon vyzvání, dokud uživatel nereaguje. Doba vyzvánění je omezena v nastavení aplikace.
 • Jelikož se jedná o aplikaci určenou převážně pro urgentní situace, defaultně zařízení při příchodu zprávy vyzvání i při tichém režimu.
 • Každá zpráva pro uživatele očekává nějakou reakci uživatele. Reakcí může být výběr některé z možností nabízených u konkrétní zprávy, text, číslo a nebo prosté potvrzení přečtení zprávy. Dvojici zpráva pro uživatele a reakce uživatele říkáme komunikační pár.
 • Každá zpráva má předepsaný maximální čas pro reakci uživatele. Pokud uživatel do té doby nereaguje, systém Maatrix tuto zprávu označí tzv. timeoutem a postupuje dále s vědomím, že se informace k uživateli nedostala.
 • Jedna informace může jít k mnoha uživatelům současně a pro další postup systému může postačovat reakce pouze některých uživatelů. Pokud v takovém případě obdrží server potřebné reakce, ukončí čekání na reakci dalších uživatelů a těm se tak automaticky ukončí možnost reagovat ještě před vypršením maximálního času na reakci
 • V případě, že si uživatel registruje k jedné službě více mobilních telefonů, jsou všechny Maatrix zprávy určené pro tohoto uživatele směřovány na všechny takto zaregistrované telefony a veškerá komunikace uživatele se automaticky synchronizuje na všechny tyto telefony

Pro správnou funkci aplikace jsou důležité tyto informace:

 • Komunikace probíhá výhradně prostřednictvím datového připojení k internetu. To může být realizováno buď mobilní datovou službou (GPRS, EDGE, G3, LTE a pod) a nebo připojením prostřednictvím sítě wifi. Pokud nemá mobilní telefon datové připojení, nemůže přijmout a ani odeslat žádnou zprávu
 • Komunikace je na telefon směřována nikoli na základě telefonního čísla, ale identifikačního kódu aplikace. Zasílání zpráv je tedy nezávislé na SIM kartě (v případě připojení na wifi je možná komunikace i bez vložené SIM karty - pokud to ovšem dané mobilní zařízení umožňuje). Vyjmutím SIM karty a vložením do jiného telefonu tedy nedojde k přesměrování zpráv na nový telefon.
 • Instalace nových verzí aplikace nemění identifikátor aplikace. Pokud však aplikaci odinstalujete a následně nainstalujete znovu, může u některých platforem dojít ke změně identifikátoru aplikace, a tudíž na novou instalaci nebudou zasílány zprávy určené pro předchozí instalace.