Uživatel

Každý, kdo chce nějak pracovat s Maatrixem a nebo kdo má být systémem Maatrix oslovován, musí mít založený uživatelský účet - musí se stát uživatelem Maatrixu.

 

Instalace mobilní aplikace

Abyste mohli využívat služeb systému Maatrix, musíte mít na Vašem mobilním telefonu nainstalovánu mobilní aplikaci. Instalační soubor a pokyny k instalaci naleznete zde.

 

Založení nového uživatele

Na stránce www.in-maatrix.eu zvolte možnost I want register.

login-registrer

Registrace vyžaduje jen několik málo údajů o uživateli. Povinný je pouze login, který odpovídá mailové adrese uživatele, a PIN, kterým se potvrzují některé operace prováděné na mobilním telefonu (pozor - PIN nemusí být totožný s PIN vašeho telefonu - naopak velmi doporučujeme zadání jiného identifikátoru)

Všechny ostatní údaje uživatele (jméno, příjmení a pod) jsou pouze pro případnou lepší orientaci administrátorů jednotlivých zákazníků, kteří nastavují komunikační procesy.

Společnost Maat se zavazuje, že na Vámi vložené emaily nebude zasílat žádná marketingová sdělení a ani mailové adresy nepředá žádné třetí straně.

registration

Aktivace účtu

Pro úplné využití funkčnosti systému musí mít uživatel po registraci aktivován svůj účet. Aktivace účtu slouží pro kontrolu existence mailové adresy použité jako login uživatele.

Při registraci je uživateli automaticky odeslán na mailovou adresu zadanou jako login uživatele mail, který obsahuje odkaz na aktivaci účtu. Kliknutím na tento odkaz proběhne proces aktivace účtu.

Pokud Váš uživatelský účet není aktivován, poznáte to v přehledu Vašeho účtu (User profile - Uživatelský profil) oranžovým upozorňujícím textem "Uživatel není aktivován" a současně zobrazeným tlačítkem "Aktivace", kterým je možné znovu odeslat aktivační mail.

UserActivation

Připojení zařízení k profilu

Po aktivaci uživatele systém automaticky vyzve uživatele k připojení mobilního zařízení - aplikace k profilu uživatele. K tomu potřebujete znát ID aplikace.

SetDeviceID

Uživatel si může přidat libovolné množství dalších zařízení v nabídce Your devices - Vaše zařízení.

new device

 

Připojení ke službě

Po zaregistrování / založení účtu v systému Maatrix a po nainstalování mobilní aplikace je potřeba, aby se uživatel připojil k jedné či k více službám/ svolávacím postupům, kterými má být oslovován.

Tyto služby provozují naši zákazníci, kteří mají pro ně nadefinovány příslušné komunikační postupy.

Maatrix pro připojení uživatelů dodržuje následující zásady:

  1. se zařazením uživatele musí souhlasit jak administrátor, který službu provozuje (tj. ten, kdo má na starosti ten který konkrétní komunikační postup), tak zároveň uživatel, který má být službou oslovován (administrátor uděluje vstupenku a uživatel ji použije)
  2. uživatel může být od služby odpojen buď administrátorem, a nebo se může odpojit uživatel sám.

Aby se tedy uživatel mohl připojit ke službě, musí získat od administrátora služby (např. správce IT, bezpečnostní manažer a pod. našeho zákazníka, který službu provozuje) vstupenku/ticket k této službě. Jedná se o 12ti místný znakový kód (rozdělený po třech znacích nepovinnou pomlčkou) například reg-qrn-et6-u89.

Vstupenka je buď otevřená - pak musíte znát její kód, a nebo je směřována přímo na uživatele - pak je uživateli rovnou nabídnuta.

user-ticket

Vstupenku implementujete v Portálu systému v uživatelském profilu. Vyberete záložku Tickets - Vstupenky a zde je buď připravená vstupenka, který byla určena přímo pro uživatele, a nebo vložíte otevřenou vstupenku.

Uživatel může být připojen k libovolnému množství služeb. U každého ze svých zařízení, které si připojil ke svému profilu, může uživatel nastavit, jestli má být tou kterou službou oslovován a nebo nikoli.

 

Změna nastavení uživatele

Uživatel může měnit své údaje na kartě User profile - Uživatelský profil. Kromě loginu, hesla a PIN, což jsou základní identifikační údaje pro práci se systémem Maatrix (heslo slouží pro přihlášení na web portál, PIN pro potvrzování některých činností v mobilní aplikaci) jsou všechny údaje nepovinné a slouží především pro lepší identifikaci uživatelů administrátory jednotlivých komunikačních služeb.

Všechny zmiňované údaje (kromě loginu) může uživatel kdykoli změnit.

Ačkoli jsou údaje nepovinné, doporučujeme jejich zadání, a to zejména alternativního mailu, na který jsou uživateli zasílány souběžně s mailem uvedeným v loginu některé důležité informace (například náhradní heslo v případě ztráty hesla do systému Maatrix)

Na zmiňované stránce Uživatelského profilu může uživatel také sledovat své aktivity, zapojení do rolí a také připojení ke komunikačním službám, ke kterým se prostřednictvím svého mobilního telefonu připojil. Zde se také může od služby odpojit. Pokud odpojení od služby provede zde, zruší se připojení ke službě na všech mobilních telefonech, které jako uživatel k této službě připojil.