Cenový plán služby

Mobilní klienti služby Maatrix jsou pro všechny zcela  zdarma

Provoz systému Maatrix je zpoplatněn dle vybraného typu služby měsíčním nebo ročním předplacením služby. Každý  typ služby má tři možné cenové plány: free, basic a big. Rozdíl jednotlivých cenových plánů je v limitu počtu uživatelů připojitelných k této službě. V rámci těchto limitů je cena služby nezávislá na počtu připojených  uživatelů a na počtu odeslání zpráv/ vyvolání události příslušné služby. Příklad cenového plánu (cenový plán je definován pro každý typ služby samostatně).

  free basic big
limit počtu uživatelů 10 100 500 
počet událostí (spuštění služby) / měsíc  10 neomezeně *) neomezeně *)
mobilní aplikace Maatrix ü  ü ü
posílání mailů ü ü ü
posílání SMS **) û ü ü
hlasová komunikace **) û  ü ü
cena za měsíc ***) 0 23 € 43 €
nebo cena za rok ***) 0 230 € 430 €

*) Za neomezený počet zpráv/ vyvolání události služby je  považováno běžné použití. Tímto běžným použitím myslíme  provoz do 10 000 událostí jedné služby za 1 kalendářní  měsíc. Potřebujete-li pro svůj provoz častější použití, prosím kontaktujte nás. U některých typů služeb může být z důvodu  ochrany uživatelů limitována frekvence použití, např.  maximálně 5 vyvolání události během 1 minuty.

**) SMS a hlasové zprávy nejsou v ceně služby Maatrix a jsou placeny samostatně podle počtu odeslaných zpráv

***) Cena je bez DPH

Uvedené ceny jsou platné u standardních typů služeb. V případě speciálních komunikačních postupu, v případě tvorby komunikačních postupů na míru zákazníka, při zakomponování služby do speciálních externích aplikací a při dalších nestandardních podmínkách jsou ceny stanovovány individuálně.

Pro naše aplikační partnery je služba bezplatná. V případě zájmu nás kontaktujte zde.