Nastavení mobilní aplikace

Svoji mobilní aplikaci máte možnost přizpůsobit svým potřebám. Nastavení probíhá v nabídce NASTAVENÍ

 

navod nastaveni1

 

 

Podle použité platformy telefonu můžete nastavovat různé vlastnosti aplikace:

navod nastaveni polozky

Máte možnost nastavit zobrazování doplňujících informací u jednotlivých zpráv, v obecných vlastnostech definovat počet zpráv v historii dialogů a u některých platforem různé typy vyzvánění.

Nastavení počtu dialogů v historii:

navod nastaveni pocet

Nastavení počtu dialogů v historii znamená, že se bude zobrazovat pouze posledních X proběhlých dialogů. Zbývající dialogy budou z historie telefonu vymazány (na serveru ale zůstává kompletní historie všech dialogů)

Nastavení zobrazení nastavuje údaje, které se u jednotlivých zpráv zobrazují v hlavičce zprávy. Tyto informace jsou důležité především pokud jsou na mobilní zařízení zasílány zprávy ze služeb od více zákazníků a nebo pro více uživatelů:

navod nastaveni zobrazeni1

Pro některé platformy je možné vybrat způsob vyzvánění (melodii, délku vyzvánění, vibrace), a to pro jak vyzváněcí režim, tak pro tichý režim (vypnuté vyzvánění):

navod nastaveni zvuky