Příjem a odeslání zprávy

Způsob upozornění na příchozí zprávu se částečně liší platformu od platformy. V okamžiku, kdy přichází zpráva z nově vzniklého dialogu (tj. první zpráva v události), mobilní aplikace upozorňuje uživatele obdobně, jako příchozí tel. hovor, tj. jedná se o nepřetržité vyzvánění, dokud uživatel zprávu nepřijme (Reagovat) a nebo dokud vyzvánění neodmítne (Zavřít).

Screenshot 2014-09-01-12-51-54

 

Pokud uživatel reaguje na zobrazenou zprávu, otevírá se mobilní aplikace přímo ve formuláři aktuální zprávy. Pokud uživatel vyzvánění odmítne, má možnost následně spustit aplikaci ručně a ta - pokud je ještě stále dialog aktuální (tj. pokud stále ještě probíhá aktuální událost), opět aplikace rovnou vstoupí do formuláře tohoto dialogu.

navod historie2b

Příchozí zpráva obsahuje datum a čas vzniku zprávy (1), subject zprávy (2), výzvu uživateli (3) a možné odpovědi uživatele (4). Zároveň se zobrazuje zbývající čas (5), do kdy může uživatel reagovat (m=minuty, s=sekundy). Uživatel si může také nechat zobrazit předchozí zprávy téhož dialogu (6)

Po skončení události se uživateli zobrazí průběh celého dialogu. V tomto případě byl dialogem jeden schvalovací postup externího přístupu do CRM - uživatel nejprve odpověděl na dotaz na schválení přístupu "schvaluji", odpověď však odeslal až po uplynutí předepsaného termínu (žluté hodiny - vypršení času). V zápětí byl komunikačním postupem osloven jiný uživatel (pravděpodobně zástupce nebo nadřízený tohoto uživatele) a ten přístup schválil.

navod zprava4