Push Notifikace

Mobilní aplikace Maatrix je spouštěna na základě tzv. push notifikací operačních systémů mobilních telefonů (GCM - Google Cloud Messaging pro Android a APNS - Apple Push Notification Service pro iPhone). Mobilní aplikace se tak sama nemusí pravidelně přihlašovat na server a zjišťovat, zda-li pro ni není nová zpráva, ale vše za ni zajistí přímo operační systém telefonu. Výrazně se tak šetří baterie a potřebný datový přenos. Máto však své ale - aby aplikace fungovala, musí být tato notifikace v telefonu povolena a správně nastavena.

Android

  • Nastavení > Aplikace > Maatrix - "Zobrazit upozornění" je povoleno
  • Nastavení > Použití dat ve vašem Androidu, klikněte na menu a ujistěte se "Zakázat data na pozadí" je vypnuto
  • Nastavení > Použití dat > Maatrix ve vašem Androidu a ujistěte se, že "Zakázat data na pozadí" je vypnuto
  • Nastavení > Wi-Fi, klikněte na tlačítko menu, otevřete "Rozšířené" a ujistěte se, že je "Nechat Wi-Fi zapnuté během spánku" nastaveno na "Vždy"
  • Nastavení > Chráněné aplikace > Aplikace Maatrix je uvedena v chráněných aplikacích, které umožňují notifikace i při "spánku" mobilního zařízení.

Pokud přesto upozornění pro aplikaci Maatrix nechodí, tak proveďte následující kroky:

  • Odinstalujte nebo deaktivujte všechny aplikace, které mohou narušovat upozornění jako jsou aplikace, které ukončují procesy nebo šetří baterii ("GOTaskmanagerEX", "Super Task Killer", "Juice Defender" atd.), nebo aplikace, které omezují povolení instalovaných aplikací jako jsou XPrivacy, Privacy Guard, App Ops, Software firewall aplikace jakými jsou DroidWall, Personal Firewall for Android.
  • Můžete nainstalovat Push Notification Fixer , pokud máte odstavení sítě. Tato aplikace zdarma zajistí, že vaše Android zařízení bude mít vždy fungující upozornění. Posílá periodické údery častěji aby nedošlo k odpojení způsobené poskytovatelem sítě nebo síťovými routery.

iPhone

Nastavení > Oznamovací centrum > Maatrix > Nastavit na Upozornění, povolit zvuky, upozornění v Oznamovacím centru, Na zamčené obrazovce

Problémy s wifi sítí

Pokud Váš telefon připojujete pomocí wifi připojení, mohou nastat následující komplikace, které znemožní příjem zprávy aplikace Maatrix:

  • Wifi připojení nepovoluje TCP porty 5228-5230 pro GCM, port 5223 pro APNS nebo port 443 (https)
  • Wifi připojení směřuje komunikaci na web stránku, kterou se uživatel přihlašuje k použití internetu (velmi často free wifi v restauracích, hotelech a pod) a dokud není přihlášen není komunikace povolena

Vzhledem k tomu, že při současném zapnutí mobilního datového přenosu a wifi komunikace je u většiny telefonů upřednostňována wifi komunikace, může se tak stát, že i když máte povolen jak datový přenos, tak wifi síť, automaticky připojená wifi síť s jednou z výše uvedených komplikací znemožní upozornění na novou příchozí zprávu systému Maatrix.

Výše popsaná nastavení a možné komplikace se netýkají aplikace pouze Maatrix, ale obecně push notifikací, a tudíž je nemůžeme naší aplikací nijak ovlivnit.