Historie zpráv

Ve vašem mobilním telefonu se ukládá historie dialogů - komunikačních událostí. V nastavení můžete ovlivnit, kolik takových záznamů se bude v historii ukládat.

Do historie dialogů přechází aplikace automaticky při svém spuštění, pokud byla spuštěna uživatelem "ručně" (tj. bez příchozí zprávy). Historii můžete vyvolat také z nabídky aplikace:

navod historie2

 

Historie obsahuje seznam datumů uložených dialogů. Po rozkliknutí konkrétního datumu uvidíte seznam dialogů, které proběhly v tomto dni:

navod historie2

Před každým názvem proběhlého dialogu je jeden ze tří znaků vyjadřující stav či průběh dialogu:

navod OK  OK - dialog proběhl a již není třeba mu věnovat žádnou pozornost 
navod aktual Aktuální - dialog stále probíhá a tomuto dialogu je tedy potřeba věnovat velkou pozornost
navod timeout Timeout nebo zrušeno - dialog proběhl a byl ukončen, byl však ukončen tak, že byl volajícím zastaven a nebo uživatel na něj ale nijak nereagoval 

 

Kliknutím na vybraný dialog se tento dialog otevře a zobrazí se obsah celé komunikace uživatele v rámci tohoto dialogu. V případě aktuálně běžícího dialogu i aktuální zpráva čekající na Vaši reakci.

 

 

U jednotlivých zpráv je v pravé části ikona popisující stav ukončení této zprávy:

navod OK  OK - zpráva byla uzavřena, uživatel na ni včas reagoval a reakce byla serverem Maatrix přijata 
navod time  Timeout - zpráva byla uzavřena, uživatel ale na ni nestihnul včas reagovat 
navod icon user  Jiný uživatel - zpráva byla uzavřena na základě reakce jiných uživatelů
navod stop Zrušeno - zpráva byla zrušena