Univerzální komunikační zpráva

Základní údaje

Název: Univerzální komunikační zpráva

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-xxe-qdx od uživatelů se požaduje odpověď v podobě výběru z nabízených voleb čeština 
varianta 2 tpl-63q-ucv  od uživatelů se požaduje potvrzení přijaté zprávy tlačítkem OK čeština

 

Určení

mobil bullhorn

Velmi jednoduchá a rychle nasaditelná služba určena především pro jednoduché zprávy z externích systémů, které si vlastní komunikační průběh řídí sami a Maatrix použijí pouze pro předání jedné konkrétní zprávy. Tato zpráva je v širokém rozsahu modifikovatelná přímo ze vstupních parametrů.

 

Popis šablon

Služby vytvořené z těchto šablon mají velmi jednoduchý komunikační postup, který obsahuje pouze jeden komunikační blok. V rámci tohoto komunikačního bloku jsou uživatelé osloveni - subject i obsah zprávy je určen vstupními parametry definovanými při spuštění služby. Úkolem uživatelů je reagovat: ve variantě 1 vybrat jednu z nabízených možností - ty jsou také součástí vstupních parametrů definovaných při spuštění služby; ve variantě 2 pouze potvrdit přijetí informace tlačítkem OK

Výsledek reakcí jednotlivých uživatelů je předán jako výstupní parametr.

Šablona je přednastavena pro češtinu, texty je však možné upravit do jakéhokoli jiného jazyka.

 

Komunikační proces

template 1block v1 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr - předmět zprávy

<:Appeal> vstupní parametr - obsah zprávy

<:Instruction> vstupní parametr - pokyn pro výběr voleb uživatele (pouze varianta 1)

<:Options> vstupní parametr - seznam možných odpovědí uživatelů (pouze varianta 1)

<:Users> vstupní parametr - seznam uživatelů (mailových adres), kterým má být zpráva předána. Musí se jednat o uživatele, kteří jsou přihlášeni k odběru konkrétní služby

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek zprávy podle nastavení bloku 2

<:ResultValue> výstupní parametr - seznam výsledků - zadaných voleb jednotlivých uživatelů (varianta 1) 

<:ResultUsers> výstupní parametr - seznam uživatelů, kteří potvrdili zprávu tlačítkem OK (varianta 2)

 

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Panelu

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

CALL INTERFACE (spuštění z externí aplikace) - tato služba umožňuje vybrat až 5 interface na externí aplikace pro jednu službu současně (tj. jedna služba může být volána až z 5-ti různých externích zdrojů)

 

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2

Tento komunikační blok předává uživatelům zprávu s obsahem získaným ze vstupních parametrů procesu. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Povolený počet odpovědí / Allowed No of options - Definuje, kolik z nabízených voleb může uživatel maximálně vybrat (varianta 1) 

Pravidla výsledku / Result rules - Určuje pravidlo úspěchu/ neúspěchu svolání (varianta 1):

   OK - čeká se, až alespoň jeden uživatel jakkoli odpoví

   1 - čeká se na odpověď prvního uživatele - výsledkem je pak tato odpověď

   X - alespoň X uživatelů se shodlo na stejné odpovědi

   XR - alespoň X uživatelů se shodlo na předem definovaném výsledku R

   R - čeká se na vyjádření všech uživatelů, úspěch je označen, pokud alespoň jeden odpoví

   ALL - všichni uživatelé se shodli na alespoň jedné společné volbě

   ALLR - všichni uživatelé se shodli na předem definované volbě R

   1RRXR - právo veta - výsledek bloku je OK, pokud se X uživatelů shodlo na předem definovaném výsledku R a přitom žádný uživatel nevybral výsledek RR.

R - požadovaný výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí pro pravidlo výsledku XR, ALLR a 1RRXR (varianta 1)

R - požadovaný (negativní) výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí (pro negativní výsledek u práva veta) pro pravidlo výsledku 1RRXR (varianta 1)

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů u pravidla výsledků X, XR, 1RRXR (varianta 1)

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.