Schvalování - 2 úrovně

Základní údaje

Název: Schvalování - 2 úrovně

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-cn3-vhm   čeština 
       

 

Určení

mobil OK

Služba vytvořená podle těchto šablon může být použitá pro celou řadu případů, kdy je potřeba rychle schválit další postup či další činnost, a to uživateli, kteří v danou chvíli nejsou u svých počítačů. Mezi takové případy může být například:

  • on-line schvalování vzdálených přístupů do IT systémů
  • povolení přístupu k důvěrným informacím pracovníky zodpovědnými za bezpečnost
  • fakturace či převod větší částky peněz finančním manažerem
  • schvalování odstávek technologií pracovníky zodpovědnými za provoz a pod.

 

Popis šablon

Šablony jsou určeny pro dvojúrovňový schvalovací proces. Při zahájení komunikačního procesu je zadán předmět schvalování. Tento předmět schvalování je předán uživatelům v rámci komunikačního bloku č. 2. a tito uživatelé jsou požádáni o schválení či zamítnutí předmětu schvalování.

Pokud nedojde k rozhodnutí (schválení nebo zamítnutí) v bloku 2, je o rozhodnutí požádána druhá (zastupující) skupina uživatelů v rámci bloku 4.

Podle rozhodnutí v komunikačním bloku 2 nebo následně v bloku 4 se pak buď uživatelé informují o tom, že byl předmět schvalování odsouhlasen (komunikační blok 7) nebo zamítnut (komunikační blok 8).

 

Komunikační proces

template 2level caller 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr pro zadání předmětu schvalování

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek schvalování

 

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - toto rozhraní není možné v této šabloně ani změnit a ani vypnout.

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

 

 

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2 - message

Tento komunikační blok žádá uživatele z role, která je v něm uvedena, o schválení. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi - souhlasu nebo nesouhlasu

Pravidla výsledku / Result rules - Určuje pravidlo schválení:

   ALLR - nutný souhlas všech uživatelů. Pokud každý z oslovených uživatelů nedal souhlas (tj. nezvolil R-požadovaný výsledek), předmět schvalování nebude schválen

   XR - nutný souhlas alespoň X uživatelů. Pokud X a více uživatelů zvolí souhlas (tj. R - požadovaný výsledek), je předmět schvalování schválen, jinak je odmítnut

   1RRXR - právo veta. Pokud se alespoň X uživatelů shodlo na souhlasu (tj. zvolilo výsledek R), je předmět schvalování schválen. Pokud však některý z uživatelů zvolí negativní odpověď (výsledek RR), předmět schvalování bude odmítnut nezávisle na tom, kolik uživatelů jej schválilo.

R - požadovaný výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí označující souhlas.

RR - požadovaný negativní výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí označující nesouhlas. K dispozici pouze u pravidla výsledku 1RRXR

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů potřebných k odsouhlasení. K dispozici pouze u pravidel výsledků XR a 1RRXR

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.

 

 

Komunikační blok 4 - message (deputy)

Tento komunikační blok žádá uživatele z role, která je v něm uvedena, o schválení. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi - souhlasu nebo nesouhlasu

Pravidla výsledku / Result rules - Určuje pravidlo schválení:

   ALLR - nutný souhlas všech uživatelů. Pokud každý z oslovených uživatelů nedal souhlas (tj. nezvolil R-požadovaný výsledek), předmět schvalování nebude schválen

   XR - nutný souhlas alespoň X uživatelů. Pokud X a více uživatelů zvolí souhlas (tj. R - požadovaný výsledek), je předmět schvalování schválen, jinak je odmítnut

   1RRXR - právo veta. Pokud se alespoň X uživatelů shodlo na souhlasu (tj. zvolilo výsledek R), je předmět schvalování schválen. Pokud však některý z uživatelů zvolí negativní odpověď (výsledek RR), předmět schvalování bude odmítnut nezávisle na tom, kolik uživatelů jej schválilo.

R - požadovaný výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí označující souhlas.

RR - požadovaný negativní výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí označující nesouhlas. K dispozici pouze u pravidla výsledku 1RRXR

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů potřebných k odsouhlasení. K dispozici pouze u pravidel výsledků XR a 1RRXR

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.

 

Komunikační blok 7 - OK

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele, že byl předmět schvalování odsouhlasen.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o souhlasu.

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů.

 

Komunikační blok 8 - NO

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele, že předmět schvalování nebyl odsouhlasen.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o souhlasu.

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů.