Svolání uživatelů - 1 úroveň (bez eskalace)

Základní údaje

Název: Svolání uživatelů - 1 úroveň (bez eskalace)

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-j68-jdq   čeština 
       

 

Určení

mobil bullhorn

Velmi jednoduchá a rychle nasaditelná služba pro urgentní oslovení uživatelů a vyžádání si jejich reakce. 

  • svolání servisního týmu pro případ havarijních situací
  • svolání krizových skupin
  • svolání traumatýmu v případě hromadných neštěstí

 

Popis šablon

Služby vytvořené z těchto šablon mají velmi jednoduchý komunikační postup, který obsahuje pouze jeden komunikační blok. V rámci tohoto komunikačního bloku jsou uživatelé osloveni a je jim sdělen důvod svolání. Jejich úkolem je reagovat, tj. vybrat jednu z možností, jakým způsobem mohou do dané situace zasáhnout.

Výsledek jejich reakcí (tj. kdo a jak může do dané situace zasáhnout) je k dispozici na panelu systému a také u variant s interface je předán externí aplikaci.

Šablona je přednastavena pro češtinu, texty je však možné upravit do jakéhokoli jiného jazyka.

 

Komunikační proces

template 1block v1 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr pro zadání důvodu svolání

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek svolání (úspěch - neúspěch) - dle nastavení bloku 2

 

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - toto rozhraní není možné v této šabloně ani změnit a ani vypnout.

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

 

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2

Tento komunikační blok žádá uživatele z role, která je v něm uvedena, o vyjádření možnosti jejich reakce na nastalou událost. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Předmět / Subject - Nadpis zprávy. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Pravidla výsledku / Result rules - Určuje pravidlo úspěchu/ neúspěchu svolání:

   R - čeká se na vyjádření všech uživatelů, úspěch je označen, pokud alespoň jeden odpoví

   XR - alespoň X uživatelů vybere výsledek R. 

R - požadovaný výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí pro pravidlo výsledku XR.

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů u pravidla výsledků XR

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.