Schvalování - 1 úroveň

Základní údaje

Název: Schvalování - 1 úroveň

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-t6a-bu9   čeština 
       

 

Určení

mobil OK

Služba vytvořená podle těchto šablon může být použitá pro celou řadu případů, kdy je potřeba rychle schválit další postup či další činnost, a to uživateli, kteří v danou chvíli nejsou u svých počítačů. Mezi takové případy může být například:

  • on-line schvalování vzdálených přístupů do IT systémů
  • povolení přístupu k důvěrným informacím pracovníky zodpovědnými za bezpečnost
  • fakturace či převod větší částky peněz finančním manažerem
  • schvalování odstávek technologií pracovníky zodpovědnými za provoz a pod.

Tato šablona je určena pouze pro spouštění z panelu. Pro schvalovací proces vyvolávaný z cizí aplikace přes interface zvolte prosím jinou variantu tohoto typu služby.

 

Popis šablon

Šablony jsou určeny pro jednoúrovňový schvalovací proces. Při zahájení komunikačního procesu je zadán předmět schvalování. Tento předmět schvalování je předán uživatelům v rámci komunikačního bloku č. 2. a tito uživatelé jsou požádáni o schválení či zamítnutí předmětu schvalování.

Podle rozhodnutí v komunikačním bloku 2 se pak buď uživatelé informují o tom, že byl předmět schvalování odsouhlasen (komunikační blok 4) nebo zamítnut (komunikační blok 5).

Šablona je přednastavena pro češtinu, texty je však možné upravit do jakéhokoli jiného jazyka.

 

Komunikační proces

template 1level 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr pro zadání předmětu schvalování

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek schvalování

 

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - toto rozhraní není možné v této šabloně ani změnit a ani vypnout.

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

jiné interface nemá tato šablona k dispozici

 

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2 - message

Tento komunikační blok žádá uživatele z role, která je v něm uvedena, o schválení. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi - souhlasu nebo nesouhlasu

Pravidla výsledku / Result rules - Určuje pravidlo schválení:

   ALLR - nutný souhlas všech uživatelů. Pokud každý z oslovených uživatelů nedal souhlas (tj. nezvolil R-požadovaný výsledek), předmět schvalování nebude schválen

   XR - nutný souhlas alespoň X uživatelů. Pokud X a více uživatelů zvolí souhlas (tj. R - požadovaný výsledek), je předmět schvalování schválen, jinak je odmítnut

   1RRXR - právo veta. Pokud se alespoň X uživatelů shodlo na souhlasu (tj. zvolilo výsledek R), je předmět schvalování schválen. Pokud však některý z uživatelů zvolí negativní odpověď (výsledek RR), předmět schvalování bude odmítnut nezávisle na tom, kolik uživatelů jej schválilo.

R - požadovaný výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí označující souhlas.

RR - požadovaný negativní výsledek / desired result - hodnota z nabízených odpovědí označující nesouhlas. K dispozici pouze u pravidla výsledku 1RRXR

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů potřebných k odsouhlasení. K dispozici pouze u pravidel výsledků XR a 1RRXR

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.

 

Komunikační blok 4 - OK

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele, že byl předmět schvalování odsouhlasen.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o souhlasu.

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů.

 

Komunikační blok 5 - NO

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele, že předmět schvalování nebyl odsouhlasen.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o souhlasu.

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující předmět schvalování

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů.