Výběr termínů (1 úroveň výběru)

Základní údaje

Název: Výběr termínů (1 úroveň výběru)

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-eh2-6gn definice uživatelů podle přiřazení k roli čeština 
varianta 2 tpl-h3r-yef uživatelé vybírání při spuštění služby čeština 
varianta 3 tpl-n22-gbj

uživatelé vybíráni ve skupině podle rolí.

Administrátor musí vytvořit role a zařadit do nich registrované uživatele.

čeština

 

Určení

mobil calendar

Služba vytvořená podle těchto šablon může být použitá pro rychlé dojednání termínů schůzek či jednání. Stejně tak ale může být dobře použita pro jednoduché domlouvání se na společných cílech a úkolech, dalších krocích a pod. Jedná se totiž o jednoduché "hlasování", kdy jsou k předmětu zájmu (v tomto případě to je primárně předmět svolávané schůzky) uživatelům nabízeny návrhy (v tomto případě to jsou návrhy termínů) a systém vyhodnotí, které návrhy uživatelům vyhovují nejlépe (způsob vyhodnocení je definován v bloku 2). Šablony jsou tak vhodné především pro:

  • operativní svolávání porad managementu firmy
  • svolávání schůzek projektového týmu
  • domlouvání termínů setkání hobby skupin, sportovních klubů a pod.
  • domlouvání dalších kroků projektového týmu

 

Popis šablon

Šablona pro výběr termínů umožní osobě, která službu spouští, zadat předmět (resp. název) schůzky a k té pak nadefinovat až 9 různých možností - termínů. Termíny jsou popisovány volným textem, tj. mohou obsahovat jak konkrétní určení (tj. např. 26.11.2014 10:30), tak i volnější způsob definice (např. "zítra odpoledne").

Tento typ šablon pak následně v jednom kroku osloví všechny vybrané uživatele (v závislosti na variantě šablony) a těmto uživatelům nabídne tyto možné termíny. Na základě odpovědi uživatelů (viz. nastavení bloku 2) se vyhodnotí termíny, které připadají v úvahu (defaultně je blok 2 nastaven tak, že vybírá pouze ty termíny, na kterých se shodli všichni oslovení uživatelé). Tyto termíny se pak zašlou uživateli, který službu spustil, a ten pak vybere z možných termínů jeden, ve kterém se schůzka uskuteční. Informace o tomto termínu je následně předána všem oslovovaným uživatelům.

Pokud se uživatelé v bloku 2 neshodli na žádném termínu, jsou pak následně informováni o tom, že nedošlo ke shodě a služba je ukončena se statusem "neúspěšné dojednání termínu".

Šablona je přednastavena pro češtinu, texty je však možné upravit do jakéhokoli jiného jazyka.

 

Komunikační proces

template 1level caller 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr pro zadání názvu svolávané schůzky / jednání

<:Terms> vstupní parametr pro zadání možných termínů jednání.

<:CallUsers> vstupní parametr, ve kterém se při spuštění služby definuje, kteří uživatelé mají být s návrhy termínů osloveni. Vybírá se z uživatelů zaregistrovaných k této službě - pouze u varianty 2. Vybírá se ze skupin uživatelů - pouze u varianty 3.

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek výběru termínů (úspěšné/neúspěšné)

<:ResultValue> výstupní parametr, ve kterém je v případě úspěšného výběru termínu předán tento termín

 

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - toto rozhraní není možné v této šabloně ani změnit a ani vypnout.

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

 

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2 - message

Tento komunikační blok oslovuje uživatele s žádostí o vybrání všech termínů, které jim pro svolávanou schůzku vyhovují:

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky.

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Pravidla výsledku / Result rules - definuje, které termíny budou vyhodnoceny jako vhodné:

   ALL - vhodné budou pouze ty výsledky, na kterých se shodli všichni uživatelé

   X - vhodné budou pouze ty výsledky, na kterých se shodlo alespoň X uživatelů

X uživatelů / users - minimální počet uživatelů, kteří se musí shodnout na výsledku, který je pak považován za vhodný k dalšímu výběru

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

 

Rozhodovací blok 3

Tento rozhodovací blok vyhodnocuje odpovědi uživatelů v bloku 2. Existuje-li alespoň jeden vhodný termín, přechází se na blok 4, v opačném případě se přechází na blok 6. V této části nemá administrátor možnost měnit žádný údaj.

 

Komunikační blok 4 - Caller

Tento komunikační blok vyzývá volajícího, aby vybral jeden z vhodných termínů vybraných v bloku 2

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o volajícího o potřebě vybrat termín. 

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. 

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi - výběru uživatele

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatele.

PIN - povinnost zadat PIN jako autorizaci uživatele

 

Rozhodovací blok 5

Tento rozhodovací blok vyhodnocuje, jestli volající vybral / potvrdil vhodný termín. Pokud k výběru došlo, přechází se na blok 7, v opačném případě se přechází na blok 6. V této části nemá administrátor možnost měnit žádný údaj.

  

Spojovací blok 6

Administrátor nemůže změnit

 

Komunikační blok 7 - OK

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele o tom, že byl termín vybrán a zároveň jim tento termín sděluje.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o vybrání termínu. 

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. 

Nadpis odpovědi / Result Header - Text uvádějící vybraný termín. <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na potvrzení uživatelů.

 

Komunikační blok 8 - NO

Tento komunikační blok informuje všechny oslovené uživatele o tom, že termín nebyl vybrán.

Předmět / Subject - nadpis zprávy informující o nevybrání termínu. 

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. <:SUBJECT> doplňuje text názvu schůzky

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na potvrzení uživatelů.