Svolání uživatelů - 3 úrovně

Základní údaje

Název: Svolání uživatelů - 3 úrovně

Varianty:

  kód  popis  jazyk 
varianta 1  tpl-2xi-gk9 definice uživatelů dle přiřazení k roli  čeština 
varianta 2 tpl-qmh-76t uživatelé vybírání při spuštění služby čeština
varianta 3 tpl-jhq-9hm

uživatelé pro první úroveň vybíráni jednotlivě a pro druhou úroveň podle rolí zadaných při spuštění služby. Třetí úroveň uživatelů je dle definice role přiřazené ke komunikačnímu bloku 3. úrovně.

Administrátor musí vytvořit role a zařadit do nich registrované uživatele.

čeština

 

Určení

mobil bullhorn

Šablona pro svolávání týmů v případě výjimečné události/ incidentu. Šablona je vhodná například pro:

  • svolání servisního týmu pro případ havarijních situací
  • svolání krizových skupin
  • svolání traumatýmu v případě hromadných neštěstí

a mnoho dalších podobných případů. Šablona může být využita také pro informování a rozhodování o dalším postupu opět v případech výjimečných událostí nebo incidentů. To může být použito například pro:

  • informování o kritických chybách technologií
  • informování o překročení kritických mezí sledovaných veličin (sledování teplot, hladin, chemického složení a pod)
  • informování o bezpečnostních incidentech
  • informování o výpadku dodávek energií či jiných kriticky důležitých médií

 

Popis šablon

Služby vytvořené z těchto šablon zajišťují tři úrovně svolání/ informování. Celý proces je postaven na třech postupných úrovních informování. Po každé z těchto úrovní se vyhodnocuje, jestli proces zajistil dostatek uživatelů, kteří mohou problém řešit. Pokud je zajištěn dostatečný počet uživatelů, další úroveň informování neproběhne.

Pokud se během procesu přihlásí k řešení problému nejméně tolik uživatelů, kolik je pro daný incident požadováno, je komunikační proces ukončen jako úspěšně provedený. V takovém případě se všem uživatelům, kteří byli během procesu osloveni + uživateli, který komunikační proces spustil, zobrazí informace o úspěšném dokončení včetně seznamu uživatelů, kteří budou incident řešit.

Pokud se během procesů přihlásí k řešení problému méně, než požadované množství uživatelů, je proces ukončen jako neúspěšné svolání, o této skutečnosti jsou opět informováni všichni oslovení uživatelé + uživatel, který komunikační proces spustil. Opět je doplněn seznam uživatelů, kteří se k řešení problému přihlásili.

Výsledek procesu a uživatelé, kteří mohou zasáhnout, je k dispozici na panelu systému a také u variant s interface je předán externí aplikaci.

Šablona je přednastavena pro češtinu, texty je však možné upravit do jakéhokoli jiného jazyka.

 

Komunikační proces

call 3level 

 

Nastavení vstupních a výstupních parametrů

<:Subject> vstupní parametr pro zadání důvodu svolání

<:Count> vstupní parametr pro zadání minimálního počtu pracovníků, kteří se mají na incidentu podílet (kteří se mají přihlásit k řešení problému). Pro tento parametr je možné nastavit defaultní hodnotu.

<:Users1>,<:Users2>,<:Users3> vstupní parametry pro zadání uživatelů, kteří mají být oslovení v první, druhé a třetí úrovni (pouze u varianty 2)

<:Users1>,<:Users2> vstupní parametry pro zadání uživatelů pro první úroveň a uživatelské role pro druhou úroveň (pouze u varianty 3)

<:ResultOK> výstupní parametr, ve kterém je předáván výsledek svolání (úspěch - neúspěch) 

<:ResultUsers> výstupní parametr, ve kterém je uveden seznam uživatelů, kteří budou problém řešit.

Nastavení rozhraní

PANEL (spuštění služby z panelu aplikace) - toto rozhraní není možné v této šabloně ani změnit a ani vypnout.

SHORT CALL (spuštění služby přímo URL adresou) - tato šablona umožňuje vypnout i zapnout volání prostřednictvím Short Call

Nastavení komunikačního postupu

Komunikační blok 2 - 1. úroveň svolání / informování

Tento komunikační blok žádá uživatele, které jsou k této úrovni přiřazeni, o vyjádření možnosti jejich reakce na nastalou událost. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Předmět / Subject - Nadpis zprávy. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.

Volby odpovědi / Options - nabízené odpovědi uživatelů. Text nabízené odpovědi musí odpovídat klíč=1 - uživatel přijímá řešení problému, klíč=0 - uživatel nepřijímá řešení problému. Pokud uživatel nereaguje, je to stejné, jako by nepřijal řešení problému.

 

Rozhodovací blok 3

Tento blok rozhoduje, jestli se v rámci komunikačního bloku 2 přihlásilo k řešení problému dostatek uživatelů (podle vstupního parametru <:COUNT>). Administrátor služby nemá možnost v tomto bloku nic měnit.

 

Komunikační blok 4 - 2. úroveň svolání / informování

2. úroveň svolání/ informování. Tento komunikační blok žádá uživatele, které jsou k této úrovni přiřazeni, o vyjádření možnosti jejich reakce na nastalou událost. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Předmět / Subject - Nadpis zprávy. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.

Volby odpovědi / Options - nabízené odpovědi uživatelů. Text nabízené odpovědi musí odpovídat klíč=1 - uživatel přijímá řešení problému, klíč=0 - uživatel nepřijímá řešení problému. Pokud uživatel nereaguje, je to stejné, jako by nepřijal řešení problému.

 

Rozhodovací blok 5

Tento blok rozhoduje, jestli se v rámci komunikačních bloků 2 a 4 přihlásilo k řešení problému dostatek uživatelů (podle vstupního parametru <:COUNT>). Administrátor služby nemá možnost v tomto bloku nic měnit.

 

Komunikační blok 6 - 3. úroveň svolávání / informování

3. úroveň svolání/ informování. Tento komunikační blok žádá uživatele, které jsou k této úrovni přiřazeni, o vyjádření možnosti jejich reakce na nastalou událost. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Předmět / Subject - Nadpis zprávy. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Nadpis odpovědi / Result Header - Text vyzývající uživatele k zadání odpovědi

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

PIN - definice, jestli musí uživatel potvrdit svoji identitu pomocí PIN.

Volby odpovědi / Options - nabízené odpovědi uživatelů. Text nabízené odpovědi musí odpovídat klíč=1 - uživatel přijímá řešení problému, klíč=0 - uživatel nepřijímá řešení problému. Pokud uživatel nereaguje, je to stejné, jako by nepřijal řešení problému.

 

Rozhodovací blok 7

Tento blok rozhoduje, jestli se v rámci komunikačních bloků 2, 4 a 6 přihlásilo k řešení problému dostatek uživatelů (podle vstupního parametru <:COUNT>). Administrátor služby nemá možnost v tomto bloku nic měnit.

 

Komunikační blok 9 - OK

Informování uživatelů o tom, že svolávací proces dopadl úspěšně. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Předmět / Subject - Nadpis zprávy. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Nadpis odpovědi / Result Header - Text informující o seznamu uživatelů

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.

 

Komunikační blok 10 - NO

Informování uživatelů o tom, že svolávací proces dopadl neúspěšně. Upravovat je možné tyto nastavovací hodnoty bloku:

Předmět / Subject - Nadpis zprávy. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Text výzvy / Appeal - Obsah zprávy pro uživatele. Hodnota <:SUBJECT> doplňuje text vstupního parametru označující důvod svolání týmu

Nadpis odpovědi / Result Header - Text informující o seznamu uživatelů

Časový limit / Timeout - počet minut, kolik se čeká na odpověď uživatelů. Po tomto limitu se uživatelé, kteří neodpoví, považují za nedostupné.